Chạy thử nghiệm và triển khai sự án sản phẩm WarpTCP tại cụm máy chủ của công ty cổ phần Game Net2E đặt tại IDC Nam Thăng Long của VNPT.

Một số hình ảnh: